Föreläsning om Strömsholms kanal

En historisk berättelse om Strömsholms kanal, där historien kommer till er.

Plats: Vi kommer till er
Tid: Ca 1 timme
Pris inkl. moms: 1000 kronor
När vill ni boka? Kontakta oss