En digital stadsvandring: Arkitektur i Fagersta

Stadsvandring: Arkitektur i Fagersta och härliga bakverk

Föreläsning om Strömsholms kanal

Guidning vid Strömsholms kanal